Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Publiek  Centrale Toegang

Wat doet de Centrale Toegang?

De Centrale Toegang behandelt meldingen en aanvragen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen op GGZ-grondslag. Dit zijn maatwerkvoorzieningen Wmo die wij uitvoeren in opdracht van gemeenten:

 • Behandelt meldingen van mensen die maatschappelijke opvang nodig hebben of beschermd willen wonen;
 • Voert het onderzoek uit en geeft namens de gemeenten de beschikkingen af;
 • Voert trajectbewaking uit, wat wil zeggen dat we mensen die middels een beschikking van de Centrale Toegang beschermd wonen, periodiek vragen hoe het met ze gaat;
 • Bewaakt de door- en uitstroom in de keten van maatschappelijke opvang. De Centrale Toegang heeft hierdoor zicht op de populatie in deze voorzieningen;
 • Organiseert periodieke overleggen tussen betrokken instellingen;
 • Stelt bij langdurige of extreme kou de winterregeling in werking voor daklozen.

Centrale Toegang heeft over deze taken tevens een signalerende functie voor de centrumgemeente Zwolle en maatschappelijke instellingen.

Voor welke gemeenten werkt de Centrale Toegang?

De Centrale Toegang werkt voor de regio van de centrumgemeente Zwolle.

Dit betreft de gemeenten:

 • Zwolle;
 • Kampen;
 • Zwartewaterland;
 • Steenwijkerland;
 • Staphorst;
 • Dalfsen;
 • Ommen;
 • Hardenberg.

Mensen uit deze gemeenten die een melding voor beschermd wonen willen doen, wenden zich wel in eerste instantie tot de lokale Wmo-toegang, zoals bijvoorbeeld een sociaal wijkteam. Daar wordt een eerste beoordeling gemaakt van wat er aan de hand is.